Palma Distribucions

Tornar a les seccions

 
 

Mitjana: 2.1/5  

Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

de Carles Oller i Eva Colomé

13.37 €

DESTINATARIS/ES
Professorat de qualsevol etapa educativa, membres d’ equips d’ assessorament psicopedagògic (EAP), professorat de centres de recursos, professorat i estudiants de l’ Institut de Ciències de l’Educació i de la Facultat de pedagogia, facultats d’ educació del professorat. Centres de formació d’ ensenyança professional, institucions amb oferta formativa (àrea de RR.HH. y formació), escoles de negocis, fundacions universitat-empresa, administracions públiques.

RESUM
El llibre tracta d’acostar-nos a l’alumnat estranger i de nova incorporació des de diferents àmbits i enfocaments, tenint en compte els seus sentiments i les seves preocupacions, i fent-nos conscients de la tasca meritòria que tenen per endavant aquests alumnes en incorporar-se a un nou sistema educatiu.
El llibre se centra tant en l’arribada d’aquest alumnat al centre com en l’anàlisi del procés que segueix: com és l’alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar un acolliment positiu, quines són les dificultats presumibles d’aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar-ne la incorporació. Tracta també altres aspectes com la manera de treballar a l’aula, per quins itineraris passa l’alumnat de nova incorporació, la seva avaluació; el paper del tutor, dels professors de l’equip docent, etc.
Es mostra, en definitiva, com la tasca d’acollida va molt més enllà dels aspectes burocràtics i són tots els professors els responsables directes de la seva acollida, integració i formació.

TEMES CENTRALS – ÍNDEX
Punto de partida: La necesaria mirada inclusiva · La llegada: Breve relato de un amargo salto a lo desconocido · Acogida y escolarización · ¿Qué podemos hacer? · ¿Qué centros para estos alumnos? · Referencias bibliográficas · Para saber más · Índice de instrumentos

 
 
CÓMO CRIAR HIJOS TIRANOS

de Mark Beyebach/Marga Herrero de Vega

12.50€

 
 
EN LINIA LLEGIR I ESCRIURE A LA XARXA

de CASSANY, DANIEL

15.90€

 
 
Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

de Carles Oller i Eva Colomé

13.37€